Landsbyrittet og Landsbyløpet blir arrangert 22. og 23. april