De 5 grønne (5 km)

Route 2,306,913

Løypebeskrivelse De 5 grønne

Start inne i Randaberg Arena i Torvmyvegen. Mot Randaberg sentrum. Ta til venstre inn i Randabergvegen, deretter til høyre inn i  Vistnesveien i retning sørvest. Ta til høyre i  rundkjøring mot Bøveien. Over fotgjengerfelt ved rundkjøring Bøveien, så høyre ca 30 m opp bakken. Ta til venstre inn kjerreveg, følg denne på nedsiden av høyden. Ta venstre inn på gårdsveg, følg denne rundt til Tungenesveien. Kryss vegen og følg gang & sykkelsti mot sentrum. Passer Randaberg stadion, ta til venstre ved trafostajon inn i Gamle Harestadvei, deretter til høyre inn i Odnabergveien. Følg denne til sti ned til Randaberg Arena. Løp rundt hallen og inn porten på sørsiden.

Den grønne milå (10 km)

Route 2,306,941 – powered by www.runmap.net
Løypebeskrivelse Den grønne milå:

 

Start i Randaberg Arena i Torvmyvegen. Løp mot Randaberg sentrum. Ta til venstre inn i Randabergvegen, deretter til høyre inn i Vistnesveien.

Til høyre i rundkjøringen ned Visteveien til rundkjøring i Bøveien. Til venstre på gangsti ned Bøveien. Hold denne, ta til venstre inn mot vestre Bø. Følg denne til Sandeveien, følg Sandeveien til Tungenesveien. Ta til høyre mot sentrum (gangstien). Passer Randaberg stadion, ta til venstre ved trafostajon inn i Gamle Harestadvei, deretter til høyre inn i Odnabergveien. Følg denne til sti ned til Randaberg Arena. Løp rundt hallen og inn porten på sørsiden.

 

 

 

 

 

Den grønne halvmaraton (21 km)

Route 1,245,104 – powered by www.runmap.net

 

Løypebeskrivelse Den grønne halvmaraton:

Start i Randaberg Arena i Torvmyvegen. Løp mot Randaberg sentrum. Ta til venstre inn i Randabergvegen, deretter til høyre inn i  Vistnesveien i retning sørvest.

I rundkjøring til venstre inn i Visteveien. Denne følges ned mot Viste Strandhotell. Fortsett på tursti utover mot Vistnes. Ta traktorvei opp til asfaltert vei, ta venstre (går over  i grus et stykke) Fortsett opp bakken til Vistnesvegen. Ta så til venstre, og følg denne vegen til ca 2 km. Etter høyresving og liten stigning, ta til venstre inn gårdsveg. Følg denne (gjennom 2 porter) til Vestre Bø

Følg turveien frem til asfaltvei som leder til Bøveien. Ta til venstre i Bøveien, frem til venstresving inn på Sandeveien. Ta til venstre i Tungenesveien, løp utover denne til rundingspunkt, når du når Golfbanen på venstre side av veien. Retur tilbake og til venstre inn Randaberggeilen. Følg denne til venstresving inn på grusvei og følg denne ned til sjøen og fortsett til høyre på tursti til Merkjarvik. Følg Merkjarvikveien til Harestadveien nås, ta så til venstre ned til sykkel & gangsti som leder ned til sjøen. Følg turvei (grus) langs båthavnen og sjøen, innom noen asfaltstubber til gruslag turvei nås ved enden av bebyggelsen. Følg turveien hele veien rundt til Ryggstraen båthavn. Løp opp Ryggveien, gjennom rundkjøring, fortsett opp mot Merkjarvikvegen. Ta til høyre ned i undergangen under Merkjarvikvegen, og fortsett opp bakken. Ta til høyre inn på tursti kort etter Rygg belysning. Følg denne turstien ned til tursti ved Randaberghallen. Ta høyre, og følg ytre kant av turstien gjennom Harestadmyra til Torvmyrvegen. Kryss veien, og følg gangsti til Randaberg Arena. Drikkestasjoner er markert med fane på kartet.

 

Dersom du har problemer med å få opp kartene kan du finne dem ved å skrive inn denne adressen: http://www.runmap.net