Påmelding

Ved påmelding oppgir du ønsket distanse; De 5 grønne (5 km), Den grønne milå (10 km), Den halve grønne (21 km), kjønn og alder. For lagtempo meldes lagleder på med kontaktinformasjon, resten av laget bare med navn, dette fremkommer i påmeldingen

Overføring av startplass til andre er ikke mulig. For endring av klasse send oss en melding.

Meld deg på HER

NB. Vi har dessverre ikke mulighet til å refundere innbetalt deltakeravgift.