Lagtempo

Bedrifter, foreninger og lag: kr. 1000,- pr. lag.

Ved påmelding oppgir du ønsket kategori (skoleklasse, forening & lag, bedrift) navn på laget (klassenavn og skole, bedriftsnavn, navn på forening / lag), navn på kontaktperson. Foreninger & lag og bedrifter må også oppgi klasse (kvinner, menn, miks). Ved påmelding av lag settes “fornavn/etternavn” lik kontaktperson og alder-feltet settes tomt. Kjønn settes også på lag: herrer, damer eller mix-lag (min 2 av hvert kjønn).

De 5 grønne, Den grønne milå & Den grønne halvmaraton

Voksne: kr. 300,-

Barn & unge 7-18 år: kr. 100,-

For individuelle deltagere over 18 år stiger prisene som følger:
  • Etter 18. april 2016 kr. 400,-

 

I tillegg til prisene ovenfor må lisens til Norges Friidrettsforbund betales for alle som ikke har helårslisens (forutsetter klubbmedlemsskap). Engangslisens er nytt i 2014 og gjelder for alle over 13 år når startavgiften er over kr. 50,-. Satsene er som følger:

Startavgift kr. 51- 100       Engangslisens kr 20

Startavgift kr. 101-250      Engangslisens kr 30

Startavgift kr. 251-400     Engangslisens kr 40

Les mer om lisens her: LISENS 2014