Løype

Det er lagt ny asfalt rund Vistnes, vi benytter derfor anledningen til å legge om traséen i år.  Start og mål i ved Randaberg Arena. Lengden på løypen er 16,5 km. Deltakere kan velge om de ønsker å gå  1 eller 2 runder (runde 2 er 14,4 km). Gå langs høyre veibane. De som vil kan velge gang & sykkelsti der dette er tilgjgengelig.

Løypekart: Landsbyrennet 2015

Løypekart: Landsbyrennet ungdom 2015