Priser

Landsbyrennet (fra 17 år) kr. 300,-

Landsbyrennet ungdom (13-16 år) kr. 150,-

Landsbyrennet barn (6-12 år) kr. 50,-

 

Dersom du ikke har helårslisens må det kjøpes engangslisens. Se nedenfor for mer informasjon:

Engangslisens:
Engangslisensen er for løpere som ikke har årslisens. Den kjøpes for ett arrangement av gangen, og gjelder kun under det aktuelle arrangement. Ved renn i Norge betales engangslisensen til arrangør.

Engangslisensen er priset likt for alle skigrener.
Forsikringsdekningen tilsvarer nesten grunnforsikringen for årslisensen.
For løpere 13 – 25 år koster engangslisensen kr 50.
For løpere som er 26 år og eldre koster engangslisensen kr 130.

Mer info om lisenser og hva denne inkluderer finner du her