Løype

LØYPE

Merk ending av trase i slutten på sløyfe 2.

  • Det blir mastercar gjennom sentrum for alle puljer pga sikkerhet.
  • Når vi kommer ned mot Hålandsvannet skal man inn på sykkelsti og inn  undergang Kverneviksveien
  • Vi kjører inn Bøveistubben rett før sentrum før siste sløyfe(som kjøres 2 ganger)
  • Ved passering og ut på siste runde kjører man ned og rundt Randaberg arena, inn på grussti som fører over til Tungenesveien. Det vil si at vi ikke skal opp til vanntårnet 🙂

Løypebeskrivelse tur / aldersbestemt / elite:

Starten går fra Randaberg Arena for alle klasser.

Sløyfe 1:

Start i Randaberg Arena. Mastercar kjører gjennom Randaberg sentrum til Vistnesveien, følger gårdsvei ned mot Viste – Goaveien til Kyrkjeveien- Kyrkjeveien til Kverneviksveien- sving høyre inn på sykkelsti – sving venstre inn i undergang under Kverneviksveien – følg tursti ned til Hålandsvannet – til venstre rundt hele Hålandsvannet – tilbake over bro over Kvernevikveien-

Endrestø opp til turvei mot Viste hotell – følger denne ut mot Raustein – opp Vistnesveien til Vistvik – turvei over til Vestre Bø – til høyre mot indre Bø – tar av venstre inn på gårdsvei som fører over nordre Bø – til høyre følger indre Bø, Bøveien mot sentrum – ta venstre inn Bøveistubben inn på Tungenesveien.

Sløyfe 2:

Kjør Tungenesveien nordover mot Tungenes – ta til høyre opp Randaberggeilen opp til Randabergfjellet – til høyre rundt hele fjellet tilbake til vei – sving krapt til høyre og kjører ned tursti og ned til parkeringsplass ved Tungenesveien – ta høyre rundt Randabergfjellet – inn Randaberggeilen – ta til venstre inn ved gård – følg traktorveien lang merket løype frem til Frøvoll gård – sving til høyre etter drivhuset – fortsett opp bakken – til høyre på toppen ned mot Randaberg stadion – opp Harestadbakken – ned til Bronseveien – tar til venstre ned Skiftesvikveien til båthavnen- til høyre følger turvei til Ryggstranden båtforening – opp Ryggveien – gjennom rundkjøring, fortsett opp mot Merkjarvikvegen. Ta til høyre ned i undergangen under Merkjarvikvegen, og fortsett opp bakken. Ta til høyre inn på tursti kort etter Rygg belysning. Følg denne turstien ned til tursti ved Randaberghallen. Ta høyre, og følg ytre kant av turstien gjennom Harestadmyra til Torvmyrvegen. Ta venstre i denne og fortsett til mål i Randaberg Arena.

Løypekart aldersbestemt/elite (52,1 km): trykk her

Løypekart aldersbestemt/elite (52,1 km) STRAVA: trykk her

Løypekart tur (37,4 km): trykk her

Løyekart trimklassen og ungdomsritt (27,5 km): trykk her